Veksthormonmangel hos voksne

Meling TR, Nylén ES Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Veksthormon har vært brukt i nesten 40 år for å stimulere lengdevekst hos barn med veksthormonmangel. Behandlingen har vært avsluttet når epifyseskivene har lukket seg eller når ønsket lengde er oppnådd. Inntil nylig har man ikke ansett det som nødvendig å gi veksthormon til voksne med veksthormonmangel. Veksthormonmangel hos voksne er i ferd med å bli akseptert som en klinisk enhet, manifestert ved kardiovaskulær dysfunksjon, dyslipidemi, nedsatt arbeidskapasitet og muskelsvakhet, endret kroppssammensetning, økt forekomst av osteoporose og redusert psykososialt velvære. Imidlertid har mulighetene til veksthormon-substitusjon hos voksne pasienter vært begrenset av liten tilgang på hormon isolert fra humane hypofyser. Videre medførte risikoen for overføring av Creutzfeldt-Jakobs sykdom at denne behandlingen opphørte for ti år siden. Etter at man fikk prionfritt rekombinant humant veksthormon, er behandling av voksne pasienter blitt mulig. Denne oversiktsartikkelen presenterer dagens viten om veksthormonmangel hos voksne samt de kliniske effektene av substitusjonsterapi.

Anbefalte artikler