Ultrasonografi og neuropatologiske funn hos premature barn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Neurologisk sekvele hos barn som har vært syke i nyfødtperioden, er ofte forårsaket av cerebral blødning og/elleriskemi/hypoksi. Slike skader kan i neonatalperioden påvises med ultralydundersøkelse. Tolkingen av ultralydfunnet ogden prognostiske betydning av dette kan være vanskelig. Bare patologisk anatomisk undersøkelse av hjernen forteller hvadet anatomiske grunnlag for ultralydfunnet er. Vi har sammenholdt resultatene av ultralydundersøkelsen med autopsifunnhos 30 prematurt fødte barn. Hos 26 barn der autopsi viste blødning av forskjellig grad, fant vi vedultralydundersøkelse blødning hos 17 (65%). Hos disse 17 pasienter var det god overensstemmelse mellom angivelse avblødningsgrad ved de to undersøkelsene. Hos ti pasienter der autopsi viste periventrikulær leukomalasi, bleultralydfunnet bedømt som normalt hos tre, hos fem viste ultralydundersøkelsen blødning som gjorde tolkingen vanskelig.Hos to viste både ultralydundersøkelse og autopsi periventrikulær leukomalasi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media