Spesialistmangel innen gastroenterologisk kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Stillingsstrukturutvalget (DRULS) konkluderte i 1991 med at grenspesialiteten gastroenterologisk kirurgi ville få etoverskudd på ti spesialister innen utgangen av 1994. De siste årene har det imidlertid vært et økende problem å fåbesatt ledige spesialiststillinger, også på region- og sentralsykehusnivå. For å få en oversikt overbemanningssituasjonen med nåværende sykehusstruktur gjennomførte Norsk Gastroenterologisk Forening ogSpesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi uavhengig av hverandre en kartlegging av situasjonen basert påopplysninger fra avdelingsoverlegene ved alle landets kirurgiske avdelinger. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 1995og baserte seg på spørreskjema (Norsk Gastroenterologisk Forening) og telefonisk kontakt (Spesialitetskomiteen). Detvar 21 ubesatte spesialiststillinger og et ønske om ytterligere 27 flere slike stillinger for å dekke dagens behov.Avdelingene hadde kapasitet til og ønsket seg 17 flere utdanningsstillinger. Vi må arbeide aktivt for å bedreutdanningskapasiteten, den geografiske spredningen og arbeidsforholdene for å sikre spesialistdekning innengastroenterologisk kirurgi i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media