Spesialistmangel innen gastroenterologisk kirurgi

Schlichting E, Solhaug JH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Stillingsstrukturutvalget (DRULS) konkluderte i 1991 med at grenspesialiteten gastroenterologisk kirurgi ville få et overskudd på ti spesialister innen utgangen av 1994. De siste årene har det imidlertid vært et økende problem å få besatt ledige spesialiststillinger, også på region- og sentralsykehusnivå. For å få en oversikt over bemanningssituasjonen med nåværende sykehusstruktur gjennomførte Norsk Gastroenterologisk Forening og Spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi uavhengig av hverandre en kartlegging av situasjonen basert på opplysninger fra avdelingsoverlegene ved alle landets kirurgiske avdelinger. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 1995 og baserte seg på spørreskjema (Norsk Gastroenterologisk Forening) og telefonisk kontakt (Spesialitetskomiteen). Det var 21 ubesatte spesialiststillinger og et ønske om ytterligere 27 flere slike stillinger for å dekke dagens behov. Avdelingene hadde kapasitet til og ønsket seg 17 flere utdanningsstillinger. Vi må arbeide aktivt for å bedre utdanningskapasiteten, den geografiske spredningen og arbeidsforholdene for å sikre spesialistdekning innen gastroenterologisk kirurgi i Norge.

Anbefalte artikler