Oppklaring av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Oppklaring av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom er et viktig bidrag til forebyggende helsearbeid. Hensikten er åstanse det aktuelle utbruddet og samtidig legge grunnlaget for å hindre gjentakelse. Dette krever tett tverrfaglig ogtverretatlig samarbeid mellom næringsmiddeltilsynet og kommunehelsetjenesten. Oppklaringen består av følgende trinn:Verifiser at det foreligger et utbrudd, varsle berørte instanser og etabler nødvendig samarbeid; karakteriserutbruddet: beskriv hva som skjedde, når og hvor det skjedde, og hvem som ble rammet; still en foreløpig og etiologiskdiagnose; dann hypoteser om smittekilden ved hjelp av blant annet inspeksjon av næringsmiddelvirksomheter,laboratorieundersøkelser av næringsmidler og pasientprøver og pilotintervjuer av pasienter for å identifisere fellesfaktorer; utprøv hypotesene ved laboratoriemetoder og analytisk-epidemiologiske metoder; eliminer smittekilden, brytsmitteveiene, iverksett forebyggende tiltak og kontroller at tiltakene er effektive; rapporter resultatene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media