"Insulinuavhengig" diabetes - en antitese?

Rosenlund BL Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det hersker uenighet når det gjelder behandling av pasienter som lider av type 2-diabetes. Det hevdes at et høyt insulinnivå øker risikoen for makrovaskulære senmanifestasjoner. Andre mener imidlertid at insulinbehandling er nyttig fordi det er forebyggende når det gjelder diabetisk mikroangiopati. Pasienter med type 2-diabetes har -i motsetning til diabetikere med type 1 - høye insulinverdier, hvilket man mener skyldes insulinresistens. Imidlertid fører behandling med perorale farmaka direkte eller indirekte til en relativ økning av insulineffekten. Etter noen tids bruk svinner ofte effekten av disse farmaka, som så må erstattes med insulin. Type 2-diabetes bør derfor ikke betegnes som “insulinuavhengig”. Når diett og mosjon ikke lenger har ønsket effekt, bør slike pasienter få insulinterapi, ikke minst av hensyn til forebygging av mikroangiopatiske senmanifestasjoner.

Anbefalte artikler