Fødemidlers rolle ved atopisk eksem

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det gis en oversikt over enkelte nyere aspekter ved fødemiddelreaksjoner blant pasienter med atopisk eksem.

  Fødemiddelreaksjoner kan inndeles i tre hovedgrupper: Immunologiske (fødemiddelallergi - type I-IV-reaksjon),ikke-immunologiske (fødemiddelintoleranse - ikke-immunologisk mekanisme) og toksisk/biokjemiske reaksjoner.

  Fødemidler regnes ofte som årsak til utvikling av allergiske symptomer. Fødemiddelallergi er en dynamisk sykdom. Defleste blir kvitt sine plager i barneårene, mens andre utvikler nye former for reaksjoner mot matvarer. Kumelk-, egg-og soyaallergi forsvinner oftest før treårsalderen, mens allergi for nøtter/peanøtter og fisk oftere vedvarer. Reaksjonpå fødemiddel er rapportert hos barn i 10-20%, men bare 3-5% har IgE-medierte reaksjoner. Opptil 30% av barn medmoderat til uttalt atopisk eksem har fødemiddelallergi. Av voksne angir 3-12% fødemiddelreaksjon, men bare 1-2% harpåvist fødemiddelallergi.

  Fødemiddelreaksjoner gir oftest symptomer i hud og mage-tarm-kanal, men også luftveissymptomer er vanlige.Prikk-/RAST-tester er kun et hjelpemiddel ved utredning av fødemiddelreaksjon. Eliminasjon av matvarer bør bare gjøresnår allergi er overveiende sannsynlig og helst bør dette bekreftes med eliminasjons-/provokasjonsforsøk. Dietten børrevurderes etter en tid, spesielt gjelder dette små barn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media