Fødemidlers rolle ved atopisk eksem

Dotterud LK Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det gis en oversikt over enkelte nyere aspekter ved fødemiddelreaksjoner blant pasienter med atopisk eksem.

Fødemiddelreaksjoner kan inndeles i tre hovedgrupper: Immunologiske (fødemiddelallergi - type I-IV-reaksjon), ikke-immunologiske (fødemiddelintoleranse - ikke-immunologisk mekanisme) og toksisk/biokjemiske reaksjoner.

Fødemidler regnes ofte som årsak til utvikling av allergiske symptomer. Fødemiddelallergi er en dynamisk sykdom. De fleste blir kvitt sine plager i barneårene, mens andre utvikler nye former for reaksjoner mot matvarer. Kumelk-, egg- og soyaallergi forsvinner oftest før treårsalderen, mens allergi for nøtter/peanøtter og fisk oftere vedvarer. Reaksjon på fødemiddel er rapportert hos barn i 10-20%, men bare 3-5% har IgE-medierte reaksjoner. Opptil 30% av barn med moderat til uttalt atopisk eksem har fødemiddelallergi. Av voksne angir 3-12% fødemiddelreaksjon, men bare 1-2% har påvist fødemiddelallergi.

Fødemiddelreaksjoner gir oftest symptomer i hud og mage-tarm-kanal, men også luftveissymptomer er vanlige. Prikk-/RAST-tester er kun et hjelpemiddel ved utredning av fødemiddelreaksjon. Eliminasjon av matvarer bør bare gjøres når allergi er overveiende sannsynlig og helst bør dette bekreftes med eliminasjons-/provokasjonsforsøk. Dietten bør revurderes etter en tid, spesielt gjelder dette små barn.

Anbefalte artikler