Bruk av østrogen hos kvinner med systemisk lupus erythematosus - skal, skal ikke?

Østensen M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Forstyrrelser i kjønnshormonmetabolismen spiller en rolle ved systemisk lupus erythematosus (SLE). Epidemiologiske undersøkelser viser en lett økt risiko for utvikling av sykdommen hos kvinner som bruker østrogen i mer enn ti år. Start av eller forverring av sykdomssymptomer ved behandling med østrogen er blitt rapportert i kasuistikker og retrospektive undersøkelser. Østrogensubstitusjon hos postmenopausale pasienter med systemisk lupus erythematosus synes sjelden å gi bivirkninger, mens antikonsepsjon med østrogenholdige p-piller kan indusere oppblussing. I mangel av prospektive, randomiserte studier synes en generell negativ holdning til bruk av østrogen hos kvinner med denne sykdommen ikke indisert. Pasienter med stabil sykdom kan bruke østrogen, men bør få tett oppfølging, spesielt i de første seks måneder av behandlingen. Behandling med østrogen er kontraindisert hos SLE-pasienter med tidligere eller aktuell tromboemboli, pasienter med antifosfolipidantistoffer eller med alvorlig organmanifestasjon.

Anbefalte artikler