Bruk av østrogen hos kvinner med systemisk lupus erythematosus - skal, skal ikke?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forstyrrelser i kjønnshormonmetabolismen spiller en rolle ved systemisk lupus erythematosus (SLE). Epidemiologiskeundersøkelser viser en lett økt risiko for utvikling av sykdommen hos kvinner som bruker østrogen i mer enn ti år.Start av eller forverring av sykdomssymptomer ved behandling med østrogen er blitt rapportert i kasuistikker ogretrospektive undersøkelser. Østrogensubstitusjon hos postmenopausale pasienter med systemisk lupus erythematosus synessjelden å gi bivirkninger, mens antikonsepsjon med østrogenholdige p-piller kan indusere oppblussing. I mangel avprospektive, randomiserte studier synes en generell negativ holdning til bruk av østrogen hos kvinner med dennesykdommen ikke indisert. Pasienter med stabil sykdom kan bruke østrogen, men bør få tett oppfølging, spesielt i deførste seks måneder av behandlingen. Behandling med østrogen er kontraindisert hos SLE-pasienter med tidligere elleraktuell tromboemboli, pasienter med antifosfolipidantistoffer eller med alvorlig organmanifestasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media