Behandling av icterus hos nyfødte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Gulsott er hyppig hos nyfødte og en vanlig årsak til diagnostisk og terapeutisk inngripen. I den senere tid har detvært argumentert for en mindre aggressiv holdning ved gulsott hos ellers friske nyfødte som er født til termin. Dettespørsmålet diskuteres også blant norske barneleger. I denne artikkelen sammenliknes de vanlige norske retningslinjenemed en internasjonal spørreundersøkelse som ble foretatt nylig og som kartla hvilke retningslinjer som ble brukt vedgulsott hos nyfødte. Undersøkelsen påviste stor spredning i tilnærmingen til dette problemet. Norske behandlingsgrenserved gulsott hos premature og undervektige nyfødte befinner seg stort sett på eller over 90-percentilen for detinternasjonale materialet, og vi må kunne si at de er lite aggressive. For barn født til termin ligger norskebehandlingsgrenser stort sett mellom medianverdien og 75-percentilen, og befinner seg således på den mindre aggressivesiden i forhold til det internasjonale materialet. Selv om man godtar at de fleste friske terminbarn trolig kan tåleganske høye bilirubinnivåer, blir det problematisk å argumentere for en forhøyelse av behandlingsgrensene så lenge viikke har redskaper til å identifisere de, kanskje svært få, individene som har lavere toleransegrenser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media