Artritt etter BCG-behandling av blærekreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Siden 1976 har intravesikal instillasjon av levende, svekkede BCG-bakterier vært benyttet som tilleggsbehandling etterkirurgi ved kreft i urinblæren. Behandlingen fremkaller en lokal betennelsesreaksjon som fører til kreftcelledød. Enrekke komplikasjoner er beskrevet. Lokale bivirkninger i form av cystitt er vanlige, mens en mindre andel pasienterutvikler systemiske bivirkninger som influensaliknende symptomer og artritt. Artritten har karakter av reaktiv atritt,og i denne artikkelen presenteres sykdomsbildet til to pasienter med denne tilstanden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media