Artritt etter BCG-behandling av blærekreft

Rødevand E, Faxvaag A, Østensen M, Brevik B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Siden 1976 har intravesikal instillasjon av levende, svekkede BCG-bakterier vært benyttet som tilleggsbehandling etter kirurgi ved kreft i urinblæren. Behandlingen fremkaller en lokal betennelsesreaksjon som fører til kreftcelledød. En rekke komplikasjoner er beskrevet. Lokale bivirkninger i form av cystitt er vanlige, mens en mindre andel pasienter utvikler systemiske bivirkninger som influensaliknende symptomer og artritt. Artritten har karakter av reaktiv atritt, og i denne artikkelen presenteres sykdomsbildet til to pasienter med denne tilstanden.

Anbefalte artikler