Visuell senmodning - en differensialdiagnostisk utfordring

Diderichsen J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Visuell senmodning er en tentativ diagnose som forutsetter eksklusjon av en lang rekke årsaker til at spedbarn ikke ser. Diagnosen omfatter både enkle modningsforstyrrelser (type 1) og mer sammensatte utviklingsforstyrrelser med varierende prognose (type 2-4).

Nyere spedbarnsforskning har lært oss mer om sammenhengen mellom biologisk programmert og sosialt indusert synsutvikling. På basis av denne viten blir ønsket om tidlig diagnostisk kartlegging en felles utfordring for foreldre, primærhelsetjeneste og spesialister. Erfaring fra undersøkelse og oppfølging av en gruppe barn henvist fra helsestasjon seks uker til tre måneder gamle fordi de ikke viste visuell interesse eller fokuserte, danner grunnlag for forslag til undersøkelse og oppfølging av disse barna.

Anbefalte artikler