Visuell senmodning - en differensialdiagnostisk utfordring

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Visuell senmodning er en tentativ diagnose som forutsetter eksklusjon av en lang rekke årsaker til at spedbarn ikkeser. Diagnosen omfatter både enkle modningsforstyrrelser (type 1) og mer sammensatte utviklingsforstyrrelser medvarierende prognose (type 2-4).

  Nyere spedbarnsforskning har lært oss mer om sammenhengen mellom biologisk programmert og sosialt indusertsynsutvikling. På basis av denne viten blir ønsket om tidlig diagnostisk kartlegging en felles utfordring for foreldre,primærhelsetjeneste og spesialister. Erfaring fra undersøkelse og oppfølging av en gruppe barn henvist fra helsestasjonseks uker til tre måneder gamle fordi de ikke viste visuell interesse eller fokuserte, danner grunnlag for forslag tilundersøkelse og oppfølging av disse barna.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media