Tumormarkører ved gynekologisk cancer

Ørbo A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Tumormarkører kan defineres som påvisbare forandringer som indikerer at det finnes en malign prosess i organismen. Klinisk bruk av tumormarkører forutsetter generelle kunnskaper om anvendelse og spesielle kunnskaper om de enkelte markørene. Dagens tumormarkører er ikke organ- eller tumorspesifikke. De er derfor ikke egnet for screeningundersøkelser, og normale verdier utelukker ikke kreft. Ved diagnosetidspunktet indikerer markørverdiene om sykdommen er utbredt, etter kirugi gir verdiene opplysninger om operasjonens radikalitet. Markørene kan benyttes for å kontrollere effekten av strålebehandling og kjemoterapi ved avansert kreft. Under oppfølgingen av pasientene kan økende verdier påvises lenge før residivet er klinisk erkjennbart.

Anbefalte artikler