Hva vet vi i dag om malignt neuroleptikasyndrom?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Malignt neuroleptikasyndrom kan oppstå ved bruk av neuroleptika, men kan også utløses ved en kraftig nedregulering avdopaminerg aktivitet i hjernen, slik som ved brå seponering av dopaminagonister. Debutsymptomer kan inntre alleredeetter første døgn etter påbegynt neuroleptikabehandling. Syndromet manifesterer seg i form av en tetrade bestående avekstrapyramidale symptomer, endret bevissthetsnivå, økt kroppstemperatur og autonom instabilitet. Det er assosiert medsekundære laboratoriefunn som økning i kreatinkinasekonsentrasjon og antall leukocytter.

  Behandlingen er en sykehusoppgave som omfatter seponering av neuroleptika, ordinering av dopaminagonister,benzodiazepiner og væske, eventuelt nedkjøling og elektrostimulering. Hvis pasienten etter en episode med maligntneuroleptikasyndrom fortsatt trenger neuroleptika, anbefales neuroleptika med antipykotisk effekt i høyere døgndose enn100 mg (høydoseneuroleptika) eller et av de nyere neuroleptika (atypiske neuroleptika) som klozapin (Leponex) ellerrisperidon (Risperdal), etter en pause på to til fire uker og under nøye overvåking av temperatur, blodtrykk, puls ogmental status.

  To kasuistikker illustrerer kompleksiteten ved syndromet og at korrekt behandling er effektiv og kan værelivreddende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media