Fra kurbad og rekonvalesenthjem til opptreningsinstitusjoner

Nilsen KH Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


De tradisjonsrike institusjonstypene kurbad og rekonvalesenthjem ble i 1992 omorganisert til opptreningsinstitusjoner gruppe 1 og gruppe 2. Omorganiseringen har ikke ført til merkbar endring av fordelingen av institusjoner rundt om i landet, men den enkelte institusjons behandlingstilbud er blitt styrket. Gruppe 1-institusjoner skal etter de nye forskriftene ha lege med reumatologisk eller fysikalsk medisinsk kompetanse og tilstrekkelig behandlings- og pleiepersonell til å kunne ta imot behandlingsmessig sett noe tyngre pasienter enn gruppe 2-institusjonene. Etter en gjennomgang av institusjonenes bemanning og tilbud ser det ut til at de nye forskriftenes krav stort sett er oppfylt. Noen institusjoner har problemer med å få ansatt spesialutdannet personell.

Anbefalte artikler