Analgetisk effekt av ketamin hos en pasient med neuropatiske smerter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi beskriver effekten av en enkelt daglig dose ketamin hos en 54 år gammel kvinne med fibromyalgi og posttraumatiskneuropatisk smerte. En rekke tidligere forsøk på behandling med konvensjonelle analgetika hadde ikke gitt adekvatsmertelindring. En testdose med 0,4 mg/kg ketamin kombinert med 0,05 mg/kg midazolam gitt intramuskulært, gavsmertelindring i nesten to døgn. Ketamin hydroklorid, 4 mg/kg tatt peroralt om kvelden, gav også langvarig analgesi.Pasienten har nå brukt denne dosen i ni måneder. Hun er nær smertefri så lenge hun bruker ketamin.

  Ketamin er en NMDA-reseptorantagonist. En subanestetisk dose gir langvarig analgesi hos noen, men ikke hos alle,pasienter med kronisk smerte. Denne effekten er forskjellig fra den kortvarige (10-30 min) analgetiske effekten vedakutt nociseptiv smerte og skyldes trolig en reversering av NMDA-reseptoravhengig langtidspotensering av synaptisktransmisjon i sentrale smertebaner. Ved å gi ketamin som en enkelt dose ved sengetid, kan de psykiske bivirkningenereduseres eller unngås.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media