Analgetisk effekt av ketamin hos en pasient med neuropatiske smerter

Øye I, Rabben T, Fagerlund TH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi beskriver effekten av en enkelt daglig dose ketamin hos en 54 år gammel kvinne med fibromyalgi og posttraumatisk neuropatisk smerte. En rekke tidligere forsøk på behandling med konvensjonelle analgetika hadde ikke gitt adekvat smertelindring. En testdose med 0,4 mg/kg ketamin kombinert med 0,05 mg/kg midazolam gitt intramuskulært, gav smertelindring i nesten to døgn. Ketamin hydroklorid, 4 mg/kg tatt peroralt om kvelden, gav også langvarig analgesi. Pasienten har nå brukt denne dosen i ni måneder. Hun er nær smertefri så lenge hun bruker ketamin.

Ketamin er en NMDA-reseptorantagonist. En subanestetisk dose gir langvarig analgesi hos noen, men ikke hos alle, pasienter med kronisk smerte. Denne effekten er forskjellig fra den kortvarige (10-30 min) analgetiske effekten ved akutt nociseptiv smerte og skyldes trolig en reversering av NMDA-reseptoravhengig langtidspotensering av synaptisk transmisjon i sentrale smertebaner. Ved å gi ketamin som en enkelt dose ved sengetid, kan de psykiske bivirkningene reduseres eller unngås.

Anbefalte artikler