Urinveisinfeksjon hos pasienter behandlet med selvkateterisering

Bakke A, Digranes A Om forfatterne
Artikkel

En prevalensundersøkelse av pasienter på langtids ren intermitterende kateterisering

Sammendrag


Vi ønsket å kartlegge urinveisproblemer hos langtidsbrukere av ren intermitterende kateterisering og utførte en prevalensundersøkelse våren 1995. I studien ble inkludert 170 pasienter som også var kartlagt i 1988 og 1989. Deres gjennomsnittsalder var 57 år, og de hadde brukt ren intermitterende kateterisering i 7-14 år. I alt 81% hadde ingen kliniske tegn på urinveisinfeksjon, 13% hadde lette symptomer og 6% hadde kraftigere. Bakteriuri ble påvist hos 61%. De som brukte antibakterielle midler, hadde en bakteriuriprevalens på 46%, mot 69% hos de øvrige. Kvinner rapporterte signifikant flere kliniske urinveisinfeksjoner enn menn. Øvrige prediktorer for slike infeksjoner var pasientens infeksjonsproblemer i 1988/89 samt høyt kateteriseringsvolum. Ved siden av bruk av antibakterielle midler var lav kateteriseringsfrekvens en prediktor for bakteriuri. Undersøkelsen støtter gitte anbefalinger om at man hos pasienter behandlet med ren intermitterende kateterisering bør være restriktiv med bruk av antibiotika, pasienten bør ha en høy kateteriseringsfrekvens og et gjennomsnittlig kateteriseringsvolum som ligger under 400 ml.

Anbefalte artikler