Retinopati ved prematuritet

Flage T, Finne P Haavardsholm, Whitelaw A Om forfatterne
Artikkel

Erfaringer med et undersøkelsesopplegg

Sammendrag


Retinopati ved prematuritet er fortsatt en viktig årsak til alvorlig synsnedsettelse og blindhet hos barn. I Tidsskriftet er det tidligere foreslått et undersøkelsesopplegg for å påvise retinopati, med spesiell vekt på å finne de alvorlige tilfeller der det kan være indikasjon for synsbevarende kryoterapi. Vi presenterer her noen erfaringer med dette undersøkelsesopplegget, som omfattet premature med svangerskapsalder , 31 uker og/eller fødselsvekt, 1500 g.

Fra 1992 er 103 premature fra to neonatalavdelinger undersøkt av samme oftalmolog. Gjennomsnittlig svangerskapsalder var 27,4 uker (23-33 uker). Gjennomsnittlig fødselsvekt var 995 g (530-1650 g). Retinopati ble funnet hos 27. Seks utviklet stadium 3 pluss, og hos fem av dem ble det funnet indikasjon for kryoterapi.

Det ble ikke påvist tilfeller av retinopati i stadium 3 pluss hos barn med svangerskapsalder . 26 uker eller fødselsvekt . 1000 g.

Forekomsten av retinopati i dette materialet er lav i forhold til internasjonal standard. Det anbefales fortsatt å rutineundersøke premature i den aktuelle svangerskapsalder/fødselsvektkategori med tanke på retinopati. Første undersøkelse må skje i fem til seks ukers alder.

Anbefalte artikler