Populasjonsansvar i allmennpraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tre års erfaringer med fastlegeordning i Norge

  Sammendrag

  En fastlegeordning har nå vært utprøvd i fire norske kommuner i tre år. Etableringen av listene medførte at noen legerfikk for stor arbeidsbelastning. Erfaringene fra dette vil forhindre tilsvarende problemer ved en eventuell nasjonalinnføring av et listepasientsystem. Ventetiden for å komme til lege er redusert, og legens tilgjengelighet på telefoner bedret. Bruk av legevakt er betydelig redusert som følge av bedret akuttmottak hos fastlegene på dagtid.Befolkningen er tilfreds og ønsker fastlegeordning permanent. To tredeler av fastlegene ønsker at ordningen gjørespermanent.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media