Laparoskopisk brokkreparasjon

Gauperaa T, Rønning G, Vonen B, Kjæve J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I tiden september 1992 til mai 1993 ble det utført 14 laparoskopiske brokkreparasjoner på 13 pasienter. Det var to indirekte og 12 direkte brokk. Fem av brokkene var residivbrokk, hvorav to annengangs residiv. Det ble hos samtlige i intubasjonsnarkose utført en transabdominal preperitoneal brokkreparasjon med implantasjon av et polypropylennett. Pasientene hadde lite postoperativ smerte og var lette å mobilisere. Det var ingen peroperative komplikasjoner. I observasjonstiden (17-24 måneder) døde én pasient av hjertelidelse og to pasienter utviklet residivbrokk, henholdsvis fire og ti måneder postoperativt. En pasient fikk et nytt brokk på den andre siden. Operasjonsmetoden er teknisk vanskeligere og mer tid- og ressurskrevende enn åpen tensjonsfri brokkreparasjon. Bortsett fra ved enkelte avdelinger der man har spesialinteresse og kompetanse i laparoskopiske teknikker, vil laparoskopisk brokkreparasjon neppe bli rutinemetode ved primæroperasjon for lyskebrokk. Metoden kan være et godt alternativ ved residivbrokk og bilaterale brokk.

Anbefalte artikler