Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Utdrag fra innstilling fra rådgivende gruppe nedsatt av Statens helsetilsyn

  Sammendrag

  Ny biomedisinsk viten tilfører helsevesenet muligheter for bedret diagnostikk og behandling. Denne utviklingen påførerimidlertid et sterkt presset helsevesen økte utgifter. Økningene i bevilgningene til helsevesenet står ikke i forholdtil de økte muligheter. Helsevesenet på sin side må gjøre sitt for å dokumentere at ny og kanskje mer kostbarbehandling er bedre enn det som ansees som standardbehandling. Slik viten får vi gjennom utprøvende behandling i godtplanlagte protokoller.

  Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser er et godt eksempel på lovende høykostmedisin,men der behandlingsmetoden kun i begrenset utstrekning kan ansees som etablert behandling. Det redegjøres for hvordanen faggruppe nedsatt av Statens helsetilsyn september 1993 vurderer høydosebehandlingens plass i kreftbehandlingen iNorge. Særlig blir prinsippene for prioriteringer for utprøvende behandling vektlagt fordi vi mener slike prinsipperogså er relevante for utprøvende behandling i andre områder av helsevesenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media