Holdninger til cellegiftbehandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Er det forskjeller blant kreftpasienter, leger, sykepleiere og friske personer?

  Sammendrag

  Vi har sammenliknet holdninger til cellegiftbehandling hos kreftpasienter, leger, sykepleiere og friskekontrollpersoner. 98 kreftpasienter, 42 friske kontrollpersoner, 44 onkologer, 35 kirurger, 32 kreftsykepleiere og 70kirurgiske sykepleiere mottok et spørreskjema som presenterte dem for en hypotetisk situasjon som innebar en toksiskbehandling av kreft med cellegift. Hver person ble bedt om å angi den minimumsgevinst i form av sjanse til helbredelse,økt levetid og symptomlindring de ville kreve for å akseptere "behandlingen". Pasienter og kirurgiske sykepleiere varmest skeptiske til behandlingen. Subgruppen av pasienter under 50 år, som matchet onkologer, kirurger ogkontrollpersoner med hensyn til alder, samlivsstatus og barn, var signifikant mer villige til å akseptere behandlingenenn kontrollpersonene, legene og sykepleierne. Pasienter under 40 år ville akseptere den toksiske behandlingen nestenuten sjanse til gevinst i form av helbredelse (7%, median), livsforlengelse (tre md.) eller symptomlindring (8%). Blantde profesjonelle gruppene var onkologene mest behandlingsvillige, mens kirurgiske sykepleiere og kirurger var minstvillige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media