Holdninger til cellegiftbehandling

Bremnes RM, Wist EA, Andersen K Om forfatterne
Artikkel

Er det forskjeller blant kreftpasienter, leger, sykepleiere og friske personer?

Sammendrag


Vi har sammenliknet holdninger til cellegiftbehandling hos kreftpasienter, leger, sykepleiere og friske kontrollpersoner. 98 kreftpasienter, 42 friske kontrollpersoner, 44 onkologer, 35 kirurger, 32 kreftsykepleiere og 70 kirurgiske sykepleiere mottok et spørreskjema som presenterte dem for en hypotetisk situasjon som innebar en toksisk behandling av kreft med cellegift. Hver person ble bedt om å angi den minimumsgevinst i form av sjanse til helbredelse, økt levetid og symptomlindring de ville kreve for å akseptere “behandlingen”. Pasienter og kirurgiske sykepleiere var mest skeptiske til behandlingen. Subgruppen av pasienter under 50 år, som matchet onkologer, kirurger og kontrollpersoner med hensyn til alder, samlivsstatus og barn, var signifikant mer villige til å akseptere behandlingen enn kontrollpersonene, legene og sykepleierne. Pasienter under 40 år ville akseptere den toksiske behandlingen nesten uten sjanse til gevinst i form av helbredelse (7%, median), livsforlengelse (tre md.) eller symptomlindring (8%). Blant de profesjonelle gruppene var onkologene mest behandlingsvillige, mens kirurgiske sykepleiere og kirurger var minst villige.

Anbefalte artikler