Verdien av preoperativ CT thorax

Eggesbø HB, Kroese A, Hansen G, Erichsen A Om forfatterne
Artikkel

19 opererte pasienter med bronkialcancer

Sammendrag


For å vurdere korrelasjon mellom preoperativ CT thorax og peroperative/patologisk-anatomiske funn hos pasienter med bronkialcancer, gjordevi en retrospektiv vurdering av CT thorax hos 96 pasienter med bronkialcancer, som ble behandlet ved Aker sykehus i tidsrommet januar 1992-september 1994. 19 pasienter (20%) ble operert for sin bronkialcancer (ni pulmektomier, sju lobektomier, to kilereseksjoner og en eksplorativ torakotomi). De øvrige 77 pasientene fikk enten stråleterapi, cytostatika eller annen palliativ behandling. UICCs (Union Internationale contre le Cancer ) TNM-klassifikasjon fra 1987 ble benyttet i klassifiseringen av svulsten.

11 av de 19 opererte pasientene hadde riktig TN-klassifikasjon bedømt ut fra CT, mens fire pasienter fikk endret T- og fire N-klassifikasjon ut fra peroperative/patologisk-anatomiske funn. CT viste lett tendens til overklassifisering i T-klassifikasjon. I N-klassifikasjon var det like mye overklassifisering som underklassifisering. Vår konklusjon er at CT thorax har stor verdi i den preoperative kartleggingen av bronkialcancer.

Anbefalte artikler