Verdien av preoperativ CT thorax

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  19 opererte pasienter med bronkialcancer

  Sammendrag

  For å vurdere korrelasjon mellom preoperativ CT thorax og peroperative/patologisk-anatomiske funn hos pasienter medbronkialcancer, gjordevi en retrospektiv vurdering av CT thorax hos 96 pasienter med bronkialcancer, som ble behandletved Aker sykehus i tidsrommet januar 1992-september 1994. 19 pasienter (20%) ble operert for sin bronkialcancer (nipulmektomier, sju lobektomier, to kilereseksjoner og en eksplorativ torakotomi). De øvrige 77 pasientene fikk entenstråleterapi, cytostatika eller annen palliativ behandling. UICCs (Union Internationale contre le Cancer )TNM-klassifikasjon fra 1987 ble benyttet i klassifiseringen av svulsten.

  11 av de 19 opererte pasientene hadde riktig TN-klassifikasjon bedømt ut fra CT, mens fire pasienter fikk endret T-og fire N-klassifikasjon ut fra peroperative/patologisk-anatomiske funn. CT viste lett tendens til overklassifisering iT-klassifikasjon. I N-klassifikasjon var det like mye overklassifisering som underklassifisering. Vår konklusjon er atCT thorax har stor verdi i den preoperative kartleggingen av bronkialcancer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media