Radiologiske undersøkelser ved hodeskader

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Senfølger også etter lettere hodeskader er en radiologisk utfordring

  Sammendrag

  35-40% av pasienter med mer eller mindre alvorlige hodeskader har senplager. Selv om prognosen ved slike tilstander somregel er god, er det en betydelig del av pasientgruppen som vil få kroniske senfølger. Særlig for denne gruppe vil engrundig klinisk og radiologisk undersøkelse i tilslutning til skaden være av stor betydning, f.eks. i forbindelse medforsikringssaker og erstatning, ved yrkesskader og ved senere yrkesvalg.

  Magnettomografi (MT) har vist seg å være den beste undersøkelse når det gjelder alvorlige hodeskader og vil påviseatskillig flere lesjoner enn hva som er mulig ved computertomografi (CT). Vi mener imidlertid at indikasjonsområdet formagnettomografiske undersøkelser ved kranietraumer bør utvides fordi man da kan påvise lesjoner; noe som kan væreutslagsgivende når det f.eks. gjelder forsikringsskader. Også pasienter hvor CT-undersøkelse ikke har vist tegn tilhjerneskade, kan få påvist dette ved MT og vil trenge oppfølging og hjelp utover den rent akuttmedisinske.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media