Radiologiske undersøkelser ved hodeskader

Larsen JL, Kråkenes J Om forfatterne
Artikkel

Senfølger også etter lettere hodeskader er en radiologisk utfordring

Sammendrag


35-40% av pasienter med mer eller mindre alvorlige hodeskader har senplager. Selv om prognosen ved slike tilstander som regel er god, er det en betydelig del av pasientgruppen som vil få kroniske senfølger. Særlig for denne gruppe vil en grundig klinisk og radiologisk undersøkelse i tilslutning til skaden være av stor betydning, f.eks. i forbindelse med forsikringssaker og erstatning, ved yrkesskader og ved senere yrkesvalg.

Magnettomografi (MT) har vist seg å være den beste undersøkelse når det gjelder alvorlige hodeskader og vil påvise atskillig flere lesjoner enn hva som er mulig ved computertomografi (CT). Vi mener imidlertid at indikasjonsområdet for magnettomografiske undersøkelser ved kranietraumer bør utvides fordi man da kan påvise lesjoner; noe som kan være utslagsgivende når det f.eks. gjelder forsikringsskader. Også pasienter hvor CT-undersøkelse ikke har vist tegn til hjerneskade, kan få påvist dette ved MT og vil trenge oppfølging og hjelp utover den rent akuttmedisinske.

Anbefalte artikler