Miljørettet helsevern - formalisert problemfelt eller arena for de interesserte?

Røiseland A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Med utgangspunkt i en vid definisjon av miljørettet helsevern har vi undersøkt arbeidsdelingen i de kommunale iverksettingsprosesser rundt arbeidet med miljøbetingede helseproblemer. Analysen viser et relativt klart formalisert mønster. Stillingstype kan langt på vei forklare hvilke aktører som deltar i miljørettet helsevern, og på hvilken måte. Samtidig viser analysen også at mange andre aktører enn helsearbeidere er engasjert i arbeidet med miljøbetingede helseproblemer.

Anbefalte artikler