Kombinert embolisering og kirurgi ved glomus caroticum-paragangliomer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En kasuistikk og litteraturoversikt

  Sammendrag

  Glomus caroticum-paragangliomer er sjeldne, generelt benigne og langsomtvoksende tumorer. Kirurgisk ekstirpasjon ergodt dokumentert som den beste kurative behandling, men kan gi komplikasjoner som preoperativ blødning, hjerneslag oghjernenerveskade, spesielt dersom paragangliomet er stort. Preoperativ carotisangiografi er nødvendig for å stadfestediagnosen.

  I denne artikkelen presenteres en pasient med et stort glomus caroticum-paragangliom, som fikk utført preoperativselektiv embolisering av de store afferente arterier. Paragangliomets vaskularitet ble dermed betydelig redusert, ogfullstendig ekstirpasjon ble fullført uten komplikasjoner. Det var minimal blødning og ukomplisert postoperativtforløp. Pasienten fikk ingen hjernenerveutfall eller cerebral dysfunksjon etter inngrepet.

  I de tilfeller der paragangliomet er stort, har angiografisk distinkte afferente arterier og det ertilfredsstillende cerebral perfusjon, vil preoperativ selektiv embolisering være en viktig tilleggsbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media