Kombinert embolisering og kirurgi ved glomus caroticum-paragangliomer

Lavold E, Freng AB, Nakstad P Om forfatterne
Artikkel

En kasuistikk og litteraturoversikt

Sammendrag


Glomus caroticum-paragangliomer er sjeldne, generelt benigne og langsomtvoksende tumorer. Kirurgisk ekstirpasjon er godt dokumentert som den beste kurative behandling, men kan gi komplikasjoner som preoperativ blødning, hjerneslag og hjernenerveskade, spesielt dersom paragangliomet er stort. Preoperativ carotisangiografi er nødvendig for å stadfeste diagnosen.

I denne artikkelen presenteres en pasient med et stort glomus caroticum-paragangliom, som fikk utført preoperativ selektiv embolisering av de store afferente arterier. Paragangliomets vaskularitet ble dermed betydelig redusert, og fullstendig ekstirpasjon ble fullført uten komplikasjoner. Det var minimal blødning og ukomplisert postoperativt forløp. Pasienten fikk ingen hjernenerveutfall eller cerebral dysfunksjon etter inngrepet.

I de tilfeller der paragangliomet er stort, har angiografisk distinkte afferente arterier og det er tilfredsstillende cerebral perfusjon, vil preoperativ selektiv embolisering være en viktig tilleggsbehandling.

Anbefalte artikler