Kjeve- og munnhulerekonstruksjon med frie, vaskulariserte transplantater

Olstad OA, Skjelbred P, Lyberg T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved Kjevekirurgisk avdeling, Ullevål sykehus er det siden 1985 utført 59 mikrovaskulære bein- og slimhinnetransplantasjoner på 50 pasienter. Indikasjonen for rekonstruksjon har vært sekvele etter tumorkirurgi hos 38, skuddskade hos sju, kjeveosteomyelitt hos tre, frakturkomplikasjon hos en og kjevekamsatrofi hos en. Det har vært benyttet transplantater fra crista iliaca i 26 tilfeller, fibula i 12, radius i sju, jejunum i 13 og radial hudlapp i ett tilfelle. Det er tapt tre transplantater, noe som gir en vellykkethetsprosent på 94,9. To av de tapte transplantatene er senere vellykket erstattet med nye. Inkludert de tapte transplantatene er det registrert 19 komplikasjoner der sårinfeksjoner utgjør den største gruppen. Dette gir en komplikasjonsfrekvens på 32,2%. Av de 50 pasientene har 21 fått operert inn titanfiksturer i det transplanterte beinet for feste av tannbroer. Ved hjelp av denne teknikken får man en fullverdig rehabilitering av tyggefunksjonen. I forhold til tidligere anvendte metoder gir rekonstruksjon med mikrovaskulære transplantater i orofacialregionen en betydelig bedret funksjonell og kosmetisk status.

Anbefalte artikler