Skader og legemiddelbruk hos fotballspillere

Berntzen G, Roarsen Ø, Stenersen S-A, Nilssen O, Aarbakke J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Idrettsskader er kjent gjennom retrospektive undersøkelser innenfor mange idrettsgrener, særlig fotball. I denne undersøkelsen ble skader, legemiddelbruk, legemiddelbivirkninger og bruk av behandlingsapparat registrert i en gruppe mannlige eliteserie fotballspillere og en mannlig kontrollgruppe.

Rapporteringen av skade og bruk av legemiddler var større i fotballgruppen enn i kontrollgrupper, og forskjellen var størst for ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Rapporteringen av legemiddelbivirkninger var lav i begge gruppene og forskjeller i hyppighet av bivirkninger ble ikke påvist. Lege og fysioterapeut var de i behandlingsapparatet som ble hyppigst oppsøkt, og hyppigere av fotballgruppen sammenliknet med kontrollgruppen.

Resultatene i denne undersøkelsen tyder på at det å være aktiv fotballspiller på elitenivå er forbundet med økt risiko for skade med dertil høyere legemiddelbruk sammenliknet med en kontrollgruppe.

Anbefalte artikler