Klexane (enoxaparin) eller Fragmin (dalteparin) som tromboseprofylakse ved hoftekirurgi?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sommeren 1995 bestemte en felles legemiddelinnkjøpskomité for de fire største sykehusene i Oslo etter en anbudsrunde,at man ved samtlige sykehus skulle bruke det lavmolekylære heparinet Klexane (enoxaparin) som tromboseprofylakse. Dettestoffet ble av komiteen ansett for å være bioekvivalent med Fragmin (dalteparin), som er det lavmolekylære heparinetsom er mest brukt i Norge. Klexane ble derfor tatt i bruk som tromboseprofylakse ved hofteartroplastikker. På grunn avuakseptabel økning av perioperativ blødningstendens, gikk vi etter å ha operert 18 pasienter tilbake til Fragmin. Visammenliknet pasientgruppen som fikk Klexane med en gruppe som fikk Fragmin. Det var signifikant økt sårsiving ogsårhematom postoperativt. Hemoglobinverdi ved utskrivning var signifikant lavere i Klexane-gruppen.

  40 mg Klexane per dag gav flere blødningskomplikasjoner enn 5000 IE Fragmin hos pasienter som gjennomgikkhofteleddsartroplastikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media