Høydosebehandling med cytostatika som primær behandling ved brystkreft med fjernspredning

Matheson I Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Beinmargstransplantasjoner kombinert med høye doser av cellegift har gitt gode resultater ved flere kreftsykdommer. Ved avansert brystkreft og ved brystkreft med stor risiko for spredning har man siden 1985 ved flere amerikanske og europeiske sykehus prøvd ut høydosebehandling.

Flere tusen kvinner har fått ulike former for høydosebehandling i den hensikt å kurere brystkreften eller forlenge livet, selv om dokumentasjon i form av randomiserte studier har manglet. Da en kontrollert studie fra Sør-Afrika ble presentert, vakte dette stor oppmerksomhet internasjonalt. Resultatene fra denne studien diskuteres i lys av den nye utredning om høydosebehandling i Norge som Statens helsetilsyn har sendt ut. Sammenlikninger med andre livreddende og ressurskrevende behandlinger foretas. Ny studie

Anbefalte artikler