Forbedret legemiddelinformasjon til pasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et prosjekt med farmasøyt som deltaker i det terapeutiske team i en hjertemedisinsk sykepost

  Sammendrag

  Pasienter med hjertesykdom bedret legemiddelkunnskapene sine etter å ha fått informasjon av farmasøyt i sykeposten.Dette viser en spørreundersøkelse som er sammenliknet med en undersøkelse fra 1991 da det ikke var farmasøyt vedsykeposten. Flere pasienter var fornøyd med legemiddelinformasjonen de fikk og de fleste syntes det var positivt åsnakke med farmasøyt i sykehuset om legemidlene sine. Mangel på tid var den viktigste årsak til at leger og sykepleieregir pasientene utilstrekkelig legemiddelinformasjon.

  Mangelfulle rutiner for medikamentanamnese ble avdekket. Dette hadde betydning for behandlingen oglegemiddelinformasjonen til pasientene.

  Undersøkelsen viser at en farmasøyt kan gi verdifulle bidrag i legemiddelinformasjonsarbeidet. Leger,pleiepersonell, farmasøyter og helseadministrasjonen bør i fellesskap drøfte hvordan legemiddelinformasjonsarbeidet isykehus kan organiseres i fremtiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media