Forbedret legemiddelinformasjon til pasienter

Veggeland T Om forfatteren
Artikkel

Et prosjekt med farmasøyt som deltaker i det terapeutiske team i en hjertemedisinsk sykepost

Sammendrag


Pasienter med hjertesykdom bedret legemiddelkunnskapene sine etter å ha fått informasjon av farmasøyt i sykeposten. Dette viser en spørreundersøkelse som er sammenliknet med en undersøkelse fra 1991 da det ikke var farmasøyt ved sykeposten. Flere pasienter var fornøyd med legemiddelinformasjonen de fikk og de fleste syntes det var positivt å snakke med farmasøyt i sykehuset om legemidlene sine. Mangel på tid var den viktigste årsak til at leger og sykepleiere gir pasientene utilstrekkelig legemiddelinformasjon.

Mangelfulle rutiner for medikamentanamnese ble avdekket. Dette hadde betydning for behandlingen og legemiddelinformasjonen til pasientene.

Undersøkelsen viser at en farmasøyt kan gi verdifulle bidrag i legemiddelinformasjonsarbeidet. Leger, pleiepersonell, farmasøyter og helseadministrasjonen bør i fellesskap drøfte hvordan legemiddelinformasjonsarbeidet i sykehus kan organiseres i fremtiden.

Anbefalte artikler