Embolisering av medfødte arteriovenøse malformasjoner i lungene

Kolbenstvedt A, Smevik B, Vatne K, Kolmannskog F, Naalsund A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Pasienter med arteriovenøse malformasjoner i lungene har økt risiko for cerebrale komplikasjoner som transitoriske iskemiske anfall, hjerneemboli eller hjerneabscess. Hemothorax og hemoptyser med dødelig utgang forekommer også. 12 av 14 malformasjoner hos fem pasienter ble komplett lukket. Én pasient fikk kortvarig hemiparese, ellers forekom ingen komplikasjoner. Ingen av de 43 deponerte emboliseringsspiraler passerte gjennom fistlene til det store kretsløp. Komplett lukking ble oppnådd av alle lesjoner der det lyktes å plassere spiralene i stabil posisjon. Én pasient fikk et lite residiv etter tre måneder. Embolisering er et effektivt alternativ til kirurgisk behandling. Emboliseringsspiraler som kan trekkes tilbake ved utilfredsstillende plassering, er å foretrekke.

Anbefalte artikler