Behandling av hypertensjon ved parenkymatøse nyresykdommer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hypertensjon er et vanlig funn ved ulike former for parenkymatøs nyresykdom. Økende proteinuri, fall iglomerulusfiltrasjon og redusert levetid er det vanligste funn ved høyt blodtrykk og glomerulonefritt hos rotter.Serum- kreatininkonsentrasjonen stiger når pasienter med glomerulonefritt får høyt blodtrykk. Behandling bør ta siktepå å senke blodtrykket til 140/80 mmHg. Antihypertensiv behandling reduserer glomerulustrykket, membranpermeabiliteten,renal hypertrofi og mesangial metabolisme. Nyrens evne til å autoregulere blodgjennomstrømningen påvirker alle dissemekanismene.

  På bakgrunn av dyreforsøk forekommer redusert autoreguleringsevne ved høy serum-kreatininverdi og underkalsiumblokkerbehandling. Alfablokkere, angiotensinkonvertasehemmere (ACE-hemmere) og angiotensin II-reseptorblokkeraffiserer ikke autoreguleringsevnen, men normaliserer trykkområdet for autoregulering. Alle antihypertensivemedikamenter har samme effekt når nyrefunksjonen er betydelig redusert.

  Bruker man kalsiumblokkere alene, bør trykket kontrolleres ofte for å hindre blodtrykksstigning, eller man bør brukekombinasjonsbehandling med medikamenter som ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorblokker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media