Acromionreseksjon for inneklemmingssyndrom i skulderen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Resultater etter åpen og perkutan operasjonsmetode

  Sammendrag

  Subakromial inneklemming i skulderleddet er en hyppig forekommende tilstand. Svært ofte fører ikke konservativbehandling til varig bedring av plagene. Operativ behandling kan være aktuelt når man ved den kliniske undersøkelsenpåviser at det foreligger en klinisk sikker inneklemming. Valg av operativ metode er omdiskutert. Tidligere var denåpne prosedyren enerådende, men de siste årene er den artroskopiske prosedyren blitt mer populær, da operasjonstraumetblir mindre for pasienten. Resultatene er så langt funnet å være nokså like for de to prosedyrene. Langtidsresultaterviser at det hos om lag 75% av pasientene oppnås godt eller utmerket resultat.

  Vi presenterer resultater etter en prospektiv randomisert undersøkelse hvor åpen teknikk sammenliknes med enperkutan teknikk med motorisert freser og fingerpalpatorisk kontroll under acromion. Resultatene viser at det er flerepostoperative komplikasjoner med den perkutane teknikken, men at langtidsresultatene når det gjelder skulderfunksjon erlike.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media