Acromionreseksjon for inneklemmingssyndrom i skulderen

Iversen T, Reikerås O, Solem O-I Om forfatterne
Artikkel

Resultater etter åpen og perkutan operasjonsmetode

Sammendrag


Subakromial inneklemming i skulderleddet er en hyppig forekommende tilstand. Svært ofte fører ikke konservativ behandling til varig bedring av plagene. Operativ behandling kan være aktuelt når man ved den kliniske undersøkelsen påviser at det foreligger en klinisk sikker inneklemming. Valg av operativ metode er omdiskutert. Tidligere var den åpne prosedyren enerådende, men de siste årene er den artroskopiske prosedyren blitt mer populær, da operasjonstraumet blir mindre for pasienten. Resultatene er så langt funnet å være nokså like for de to prosedyrene. Langtidsresultater viser at det hos om lag 75% av pasientene oppnås godt eller utmerket resultat.

Vi presenterer resultater etter en prospektiv randomisert undersøkelse hvor åpen teknikk sammenliknes med en perkutan teknikk med motorisert freser og fingerpalpatorisk kontroll under acromion. Resultatene viser at det er flere postoperative komplikasjoner med den perkutane teknikken, men at langtidsresultatene når det gjelder skulderfunksjon er like.

Anbefalte artikler