Statinbehandling ved høy risiko for koronarsykdom

Holme I Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Etter at resultatene av den store primærpreventive undersøkelsen, West of Scotland Prevention Study (WOSCOPS ) ble publisert, er det fremkommet en del spørsmål. Eksempelvis er det reist tvil om hvorvidt resultatene fra WOSCOPS er fullt valide hva effekt på total mortalitet angår, og man kan også spørre om statinbehandling kan være å foretrekke fremfor standard, spesifikk behandling av visse sykdommer, som f.eks. hypertensjon, hvis en slik prioritering må foretas. I artikkelen vurderes først holdepunktene for effektivitet på total mortalitet i WOSCOPS, deretter for alle pravastatinforsøk og dernest andre statiners effektivitet med henblikk på beskyttelse mot tidlig død. Endelig gjøres en sammenlikning av metaanalyser, en for forsøk blant hypertonikere og en for forsøk hvor statiner er benyttet.

Anbefalte artikler