Statinbehandling ved høy risiko for koronarsykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Etter at resultatene av den store primærpreventive undersøkelsen, West of Scotland Prevention Study (WOSCOPS ) blepublisert, er det fremkommet en del spørsmål. Eksempelvis er det reist tvil om hvorvidt resultatene fra WOSCOPS erfullt valide hva effekt på total mortalitet angår, og man kan også spørre om statinbehandling kan være å foretrekkefremfor standard, spesifikk behandling av visse sykdommer, som f.eks. hypertensjon, hvis en slik prioritering måforetas. I artikkelen vurderes først holdepunktene for effektivitet på total mortalitet i WOSCOPS, deretter for allepravastatinforsøk og dernest andre statiners effektivitet med henblikk på beskyttelse mot tidlig død. Endelig gjøres ensammenlikning av metaanalyser, en for forsøk blant hypertonikere og en for forsøk hvor statiner er benyttet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media