Pasientkarakteristika og mortalitet ved akutt hjerteinfarkt

Reikvam Å for European Secondary Prevention Study Group Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Data fra alle pasienter med diagnosen akutt hjerteinfarkt ved de ti sykehusene i helseregion 1 ble omfattende analysert over en tomånedersperiode. Til sammen fikk 487 pasienter diagnosen akutt hjerteinfarkt, hvorav 429 (88%) hadde mistenkt hjerteinfarkt ved innleggelsen; 440 (90%) ble behandlet i overvåkingsavdelingen.

Gjennomsnittsalderen var 70 år, for menn 68 år og for kvinner 75 år. 69% av pasientene hadde førstegangsinfarkt. Innen seks timer etter smertedebut var 59% av pasientene kommet til sykehus, og innen 12 timer 76%. Ved innleggelse hadde 58% av pasientene ST-hevning eller grenblokk i EKG, mens resten hadde andre funn, hvorav ST-senkning var hyppigst (23%).

Sykehusmortalitet var 18% og ytterligere 10% av utskrevne pasienter døde innen seks måneder. Det konkluderes med at den komplette hjerteinfarktpopulasjon atskiller seg fra sammensetningen av pasienter i kliniske studier ved å ha høyere alder, betydelig lengre forsinkelse før sykehusinnleggelse, annen fordeling av EKG-funn ved innkomst og høyere mortalitet.

Anbefalte artikler