Legers mening om medikamentell blodtrykksbehandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En spørreundersøkelse i Hordaland fylke

  Sammendrag

  Ved en spørreskjemaundersøkelse i Hordaland fylke fant vi at legene (179 allmennleger og 31 indremedisinere) var godtkjent med den vitenskapelige dokumentasjon om klinisk nytte av antihypertensiver. Størstedelen av legenes svar var igod overensstemmelse med de siste anbefalingene fra Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) mht. blodtrykksverdier somindiserer medikamentell behandling. For yngre pasienter med ukomplisert hypertensjon og uten andre risikofaktorer,valgte legene oftest betablokkere (27%), ACE-hemmere (25%) eller kalsiumblokkere (19%) som førstevalg. For eldre (. 65år) valgte 65% av legene enten diuretika eller betablokkere. Flertallet (ca. 80%) valgte medikament primært pga.dokumentert forebygging av sykelighet eller lite bivirkninger. Legene underestimerte kostnadene ved bruk av nyereantihypertensiver.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media