Legers mening om medikamentell blodtrykksbehandling

Smiseth OA, Horgen E, Eskerud J, Melsom H Om forfatterne
Artikkel

En spørreundersøkelse i Hordaland fylke

Sammendrag


Ved en spørreskjemaundersøkelse i Hordaland fylke fant vi at legene (179 allmennleger og 31 indremedisinere) var godt kjent med den vitenskapelige dokumentasjon om klinisk nytte av antihypertensiver. Størstedelen av legenes svar var i god overensstemmelse med de siste anbefalingene fra Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) mht. blodtrykksverdier som indiserer medikamentell behandling. For yngre pasienter med ukomplisert hypertensjon og uten andre risikofaktorer, valgte legene oftest betablokkere (27%), ACE-hemmere (25%) eller kalsiumblokkere (19%) som førstevalg. For eldre (. 65 år) valgte 65% av legene enten diuretika eller betablokkere. Flertallet (ca. 80%) valgte medikament primært pga. dokumentert forebygging av sykelighet eller lite bivirkninger. Legene underestimerte kostnadene ved bruk av nyere antihypertensiver.

Anbefalte artikler