Kommunelegetjenesten - hvor store er ulikhetene?

Rongen G, Grytten J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I artikkelen diskuteres faktorer som kan forklare de store geografiske variasjonene i primærlegedekningen mellom norske kommuner. Kommunene har ansvaret for primærlegetjenesten, og bestemmer legetilbudet i konkurranse med alle de andre kommunale oppgavene.

Fordelingen av leger analyseres ved hjelp av en underliggende modell for hvordan kommunene opptrer som rasjonelle nyttemaksimerende aktører som bestemmer legedekningen ut fra kommunens inntekter, behovet for tjenester og partifordelingen i kommunestyret. Analysene er utført på et datasett som omfatter de fleste av landets kommuner i perioden 1986-92.

Resultatene er oppmuntrende i den forstand at de indikerer at det desentraliserte norske systemet i liten grad fører til uønskede ulikheter i tilgjengeligheten til primærlegetjenestene. Kommunene tilpasser tilbudet til innbyggernes behov, og preferansene i kommunestyret. Fordelingen av leger er i mindre grad avhengig av hvor rike kommunene er.

Anbefalte artikler