Iskemisk kolitt hos yngre pasienter

Apelland T, Stray N, Løberg EM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Iskemisk kolitt har tidligere vært ansett som svært sjelden hos yngre. Vi har i løpet av siste sjuårsperiode hatt seks pasienter yngre enn 50 år med denne lidelsen, alle kvinner. Diagnosen stilles ved en samlet vurdering av klinikk, endoskopi og histologi. Vanligvis finner man ingen sikker årsak, men enkelte predisponerende faktorer er kjent. Tilstanden er oftest selvtilhelende med meget god prognose. Vi understreker at iskemisk kolitt er en aktuell differensialdiagnose også hos yngre ved akutte magesmerter, diaré og rektalblødning.

Anbefalte artikler