Hurtigdiagnostikk av respiratorisk syncytialt virus-infeksjon

Kanestrøm A, Myrmel H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Respiratorisk syncytialt virus (RSV) er en hyppig årsak til luftveisinfeksjoner hos barn, og infeksjonen spres lett i sykehus. Rask diagnostikk er derfor viktig. Vi har undersøkt to hurtigtester som påviser RSV-antigen i nasopharynxaspirat: Directigen RSV (Becton Dickinson, MD, USA) og TestPack RSV (Abbott Laboratories, Chicago, IL, USA). Begge metodene bygger på enzymimmunoassay (EIA)-prinsippet. Resultatene ble sammenliknet med en direkte immunfluorescens-metode. Med immunfluorescenstesten som standard fant vi en sensitivitet for Directigen og TestPack på henholdsvis 83 og 74% og en spesifisitet på henholdsvis 84 og 100%. Begge EIA-testene hadde lavere sensitivitet enn ønskelig, og Directigen gav noen inkonklusive resultater. Metodene kan vurderes anvendt ved mindre laboratorier uten tilgang til fluorescensmikroskop eller som supplement til annen diagnostisk metode.

Anbefalte artikler