Hurtigdiagnostikk av respiratorisk syncytialt virus-infeksjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Respiratorisk syncytialt virus (RSV) er en hyppig årsak til luftveisinfeksjoner hos barn, og infeksjonen spres lett isykehus. Rask diagnostikk er derfor viktig. Vi har undersøkt to hurtigtester som påviser RSV-antigen inasopharynxaspirat: Directigen RSV (Becton Dickinson, MD, USA) og TestPack RSV (Abbott Laboratories, Chicago, IL, USA).Begge metodene bygger på enzymimmunoassay (EIA)-prinsippet. Resultatene ble sammenliknet med en direkteimmunfluorescens-metode. Med immunfluorescenstesten som standard fant vi en sensitivitet for Directigen og TestPack påhenholdsvis 83 og 74% og en spesifisitet på henholdsvis 84 og 100%. Begge EIA-testene hadde lavere sensitivitet ennønskelig, og Directigen gav noen inkonklusive resultater. Metodene kan vurderes anvendt ved mindre laboratorier utentilgang til fluorescensmikroskop eller som supplement til annen diagnostisk metode.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media