Smågruppesenteret

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En modellutprøvning for Rikshospitalets utadrettede virksomhet for noen sjeldne sykdommer og syndromer

  Sammendrag

  Senter for sjeldne sykdommer og syndromer (Smågruppesenteret) er et forsøksprosjekt under Regjeringens handlingsplanfor funksjonshemmede. Sosial- og helsedepartementet henvendte seg i 1991 til Rikshospitalet for å få prøvd ut etsmågruppekontor for noen sjeldne diagnosegrupper. Det ble planlagt et nasjonalt senter med det formål å styrkeinformasjonen om 15 sjeldne sykdommer og syndromer, og å bedre rådgivningen om tiltak og tilbud til brukerne. Detbygges opp et kontaktnett som tilfører senteret oppdatert fag- og erfaringskompetanse om hver av diagnosegruppene.Senteret har i samarbeid med fagekspertise og brukere av senteret gitt informasjon om koordinering av tiltak rettet mothele livsløpet for å bedre livskvaliteten i alle livsavsnitt. Brukermedvirkning utøves både i styre og drift avsenteret, og utgjør en ressurs for senteret.

  Evalueringen av prosjektet vil bidra til å svare på om Smågruppesenteret bedrer tilbudet til smågruppene vesentlig,slik at ressursbruken kan forsvares innen Rikshospitalets trange budsjett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media