Pneumoscrotum etter luftlekkasje fra trykkpneumothorax

Stavem K, Høivik B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Pneumoscrotum er en sjelden tilstand som kan utvikles ved retroperitoneale rupturer av luftfylte gastrointestinale organer, ved endoskopiske eller kirurgiske prosedyrer, eller utbredt subkutant emfysem. I artikkelen beskrives og diskuteres en pasient med pneumoscrotum som komplikasjon til behandling av trykkpneumothorax, og litteraturen på området oppsummeres.

Anbefalte artikler