Insulinbehandling er nyttig - også ved type 2-diabetes

Birkeland KI, Vaaler S, Hanssen KF Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved type 2-diabetes forekommer hjerte- og karsykdommer hyppig. Det hersker usikkerhet om god blodsukkerkontroll kan beskytte mot utviklingen av aterosklerose og hjerte- og karsykdom, og epidemiologiske undersøkelser har vist en sammenheng mellom hyperinsulinemi og forekomst av hjertedød hos menn. Det har derfor vært hevdet at insulinbehandling bør unngås ved type 2-diabetes. Vi diskuterer i denne artikkelen patofysiologien ved aterosklerose hos diabetikere. Vi mener at insulinresistens og ikke primært hyperinsulinemi, er den sentrale aktør i det metabolske kardiovaskulære syndrom som vi finner hos mange av disse pasientene.

Undersøkelser fra de senere årene indikerer at god blodsukkerkontroll kan beskytte mot mikrovaskulære senkomplikasjoner ved type 2-diabetes, og muligens også mot hjerte- og karsykdommer. For å oppnå god blodsukkerkontroll er insulinbehandling ofte nødvendig, og slik behandling bør derfor tas i bruk i større utstrekning enn hva som har vært vanlig til nå. Vi må imidlertid avvente resultatet av pågående utenlandske undersøkelser før vi får det endelige svar på om god blodsukkerkontroll også beskytter mot hjerte- og karsykdom.

Anbefalte artikler