Insulinbehandling er nyttig - også ved type 2-diabetes

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ved type 2-diabetes forekommer hjerte- og karsykdommer hyppig. Det hersker usikkerhet om god blodsukkerkontroll kanbeskytte mot utviklingen av aterosklerose og hjerte- og karsykdom, og epidemiologiske undersøkelser har vist ensammenheng mellom hyperinsulinemi og forekomst av hjertedød hos menn. Det har derfor vært hevdet at insulinbehandlingbør unngås ved type 2-diabetes. Vi diskuterer i denne artikkelen patofysiologien ved aterosklerose hos diabetikere. Vimener at insulinresistens og ikke primært hyperinsulinemi, er den sentrale aktør i det metabolske kardiovaskulæresyndrom som vi finner hos mange av disse pasientene.

  Undersøkelser fra de senere årene indikerer at god blodsukkerkontroll kan beskytte mot mikrovaskulæresenkomplikasjoner ved type 2-diabetes, og muligens også mot hjerte- og karsykdommer. For å oppnå god blodsukkerkontroller insulinbehandling ofte nødvendig, og slik behandling bør derfor tas i bruk i større utstrekning enn hva som har værtvanlig til nå. Vi må imidlertid avvente resultatet av pågående utenlandske undersøkelser før vi får det endelige svarpå om god blodsukkerkontroll også beskytter mot hjerte- og karsykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media