Ilizarovs eksterne fiksasjonsapparat og metodikk

Kristiansen LP, Steen H Om forfatterne
Artikkel

Behandling av medfødte og ervervede deformiteter

Sammendrag


Ilizarovs metodikk med ekstern apparatur i form av ringer, stag og pinner ble tatt i bruk ved Rikshopitalet, Senter for Ortopedi i 1992. Metoden er unik fordi den gir oss mulighet til å korrigere deformiteter i alle plan i en og samme prosedyre.

Vi har til nå operert 70 pasienter med en rekke forskjellige ortopediske diagnoser. Korreksjonene har vært utført i underekstremitetene på bløtdeler og knokler isolert, eller i kombinasjon. Til tross for høy komplikasjonsfrekvens, både i vår og andres rapporter, er Ilizarovs metode til korreksjon av komplekse deformiteter vel anvendelig hos barn og voksne.

Anbefalte artikler