Forskrivning av diazepam 5 mg tabletter i Vestfold i 1989 og 1995

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En undersøkelse av legers forskrivning av diazepam 5 mg tabletter i Vestfold i 1989 og 1995 viser en reduksjon avforskrivningen med over 30%. Reduksjonen var størst i aldersgruppen 20-29 år og avtok med økende alder. Dette betyr atden økende forskrivning av diazepam med økende alder er blitt forsterket i løpet av perioden.

  Den betydelige kjønnsforskjell i forskrivning i aldersgruppene 40 år og eldre har holdt seg konstant. I 1995forskrev legene 60% mer diazepam til kvinner over 20 år enn til menn i tilsvarende aldersgruppe.

  Det er sannsynlig at to faktorer har bidratt til den markerte reduksjon i forskrivning: Legene og fylkeslegen harutarbeidet en felles strategi for å få forskrivningen i Vestfold ned på landsgjennomsnittet. Fylkeslegen har foretattregistreringer av forbruket og gitt hver enkelt lege tilbakemelding om sin forskrivningsrate.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media