Transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny behandlingsmetode ved portal hypertensjon

  Sammendrag

  I de siste tre år har vi behandlet 53 pasienter med transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS). Det lykteså etablere en shunt hos 49 pasienter (92,5%). Direkte prosedyrerelatert morbiditet (intention to treat) ble observerthos 11 pasienter (20,8%): fem encefalopati, tre sepsis, to høyresidig hjertesvikt og eŸn fulminantleverinsuffisiens.

  Sykehusmortaliteten var 13.2% (7/53); fem av disse pasientene var i stadium Child-Pugh C, eŸn pasient i stadium B ogeŸn pasient hadde en kjent koronarsykdom. Residivblødning fra oesophagusvaricer innen 30 dager oppstod hos trepasienter (6,1%), men alle kunne etterbehandles effektivt med radiologiske metoder (PTA, embolisering og kateterlyse).Ved angiografisk etterundersøkelse (median seks måneder) viste 30 av 35 shunter (85,7%) en hemodynamisk relevantobstruksjon (fire stentstenoser, 15 stenoser i levervene, fem stenoser i stent og levervene, seks shuntokklusjoner).Gjennom perkutan reintervensjon er den sekundære funksjonsraten på TIPS-shunten 91,3%. Alle sju pasienter som fikk seneresidivblødninger, kunne behandles effektivt med TIPS-revisjon. Fem av 12 pasienter (41,7%) med terapirefraktær asciteshar profittert klinisk ved inngrepet (fire pasienter har ingen og eŸn pasient har signifikant reduksjon av ascitesetter tre måneder) mens fem døde i observasjonsperioden.

  Vi mener denne metoden er en effektiv behandling av portal hypertensjon, men det bør utvikles metoder tilå forhindreden høye frekvensen av shuntstenoser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media