Transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt

Tesdal IK, Jaschke W, Adamus R, Georgi M, Filser T, Holm E Om forfatterne
Artikkel

En ny behandlingsmetode ved portal hypertensjon

Sammendrag


I de siste tre år har vi behandlet 53 pasienter med transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS). Det lyktes å etablere en shunt hos 49 pasienter (92,5%). Direkte prosedyrerelatert morbiditet (intention to treat) ble observert hos 11 pasienter (20,8%): fem encefalopati, tre sepsis, to høyresidig hjertesvikt og eŸn fulminant leverinsuffisiens.

Sykehusmortaliteten var 13.2% (7/53); fem av disse pasientene var i stadium Child-Pugh C, eŸn pasient i stadium B og eŸn pasient hadde en kjent koronarsykdom. Residivblødning fra oesophagusvaricer innen 30 dager oppstod hos tre pasienter (6,1%), men alle kunne etterbehandles effektivt med radiologiske metoder (PTA, embolisering og kateterlyse). Ved angiografisk etterundersøkelse (median seks måneder) viste 30 av 35 shunter (85,7%) en hemodynamisk relevant obstruksjon (fire stentstenoser, 15 stenoser i levervene, fem stenoser i stent og levervene, seks shuntokklusjoner). Gjennom perkutan reintervensjon er den sekundære funksjonsraten på TIPS-shunten 91,3%. Alle sju pasienter som fikk sene residivblødninger, kunne behandles effektivt med TIPS-revisjon. Fem av 12 pasienter (41,7%) med terapirefraktær ascites har profittert klinisk ved inngrepet (fire pasienter har ingen og eŸn pasient har signifikant reduksjon av ascites etter tre måneder) mens fem døde i observasjonsperioden.

Vi mener denne metoden er en effektiv behandling av portal hypertensjon, men det bør utvikles metoder tilå forhindre den høye frekvensen av shuntstenoser.

Anbefalte artikler