Postoperativ behandling og oppfølging

Kvalsvik O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ved dagkirurgi blir pasientene sendt hjem etter en kort observasjonsperiode. Overvåking i den umiddelbare postoperative fasen må holde minst samme standard som for innlagte pasienter. Kirurgi og anestesi må legges opp med tanke på at pasienten hurtig skal bli klar for utskrivning. Utfordringen er å kombinere en stor pasientomsetning med høy sikkerhet. Smerter, kvalme/oppkast og reduksjon av psykomotoriske ferdigheter er hovedproblemene postoperativt. Vurderingen av når den enkelte pasient er klar for hjemreise, er viktig. Denne vurderingen kan gjøres av en sykepleier forutsatt at strikte retningslinjer er oppsatt av ansvarlige lege. Alle pasienter som har fått narkose, sedering eller opiater, må hentes og ha tilsyn hjemme av en ansvarlig voksen person første døgnet etter operasjonen. Pasientene må informeres grundig om forventet videre forløp, innskrenkninger i aktivitet og hvordan de kan få hjelp ved komplikasjoner. Alle dagkirurgienheter bør ha et system for å fange opp problemer som oppstår etter utskriving.

Anbefalte artikler