OL 1994 og Medisinsk avdeling, Lillehammer fylkessykehus

Rolstad OJ, Grøgaard H, Brandt E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Under De XVII olympiske vinterleker på Lillehammer i februar 1994 var det om lag 1,9 millioner tilskuere i Lillehammerområdet. I Medisinsk avdeling ved Lillehammer fylkessykehus registrerte vi 2,6 innleggelser per 100000 tilskuere. Antall innleggelser fra lokalbefolkningen sank noe i denne perioden, sammenliknet med tall fra tidligere år.

Anbefalte artikler