Myksødem - tidlig forbilde for hormonforskningen

Hansen L Knarberg Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Myksødem, som var den tidligere betegnelsen på hypotyreose, ble første gang beskrevet i England i 1873. Til å begynne med antok man at sykdommen skyldtes lesjon av nervesystemet. Men på slutten av århundret ble glandula thyreoideas virkning klarlagt. Samtidig ble en virksom behandling med vevsekstrakt i forskjellige former innført. Glandula thyreoidea og myksødem ble et forbilde for utviklingen av konseptet om den interne sekresjon. Norske leger fulgte godt med i utviklingen, og var raske til å akseptere konseptet og innføre behandlingsmetoden. I denne artikkel omtales den første norske beskrivelsen av sykdommen og dens behandling i Norge.

Anbefalte artikler