Kvalitetssikring av hofteprotesekirurgi

Mohr E, Indrekvam K Om forfatterne
Artikkel

Ny type hofteproteser, gjennomgang av et treårsmateriale

Sammendrag


Artikkelen tar for seg korttidsresultatene av totalprotesekirurgi i hofteleddet ved en middels stor kirurgisk avdeling. Foranledningen for denne gjennomgangen er tre års erfaring med en ny sementert hofteprotese. Arbeidet er gjort retrospektivt med kvalitetssikring av protesekirurgien ved avdelingen som primært mål. Resultatene er gjennomgående akseptable, men frekvensen av komplikasjoner - alvorlige som mindre alvorlige - er ikke ubetydelig. 185 implantasjoner av totalprotese i hofteleddet har medført 13 tilfeller av dyp venetrombose, én dyp sårinfeksjon med senere proteserevisjon, fire luksasjoner av protesen, hvorav to er reviderte, én femurperforasjon som er revidert, og én permanent femoralisparese. Revisjonsprosenten var 2,7. Overlevelsesraten etter tre år var 97% regnet etter Kaplan Meiers overlevelsesanalyse.

Anbefalte artikler