Kan vitamin E forebygge utvikling av koronar hjertesykdom?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Oksidering av "low-density"-lipoprotein (LDL) spiller trolig en viktig rolle i utvikling av aterosklerose. Vitamin E(alfatokoferol) er en potent antioksidant som transporteres i LDL. Vitaminet beskytter LDL mot oksidering, og hemmerdermed danning av skumceller og proliferasjon av glatte muskelceller, blant andre effekter. Noen dyreforsøk tydet på atvitamin E kunne forsinke utviklingen av aterosklerotiske lesjoner. Flere observasjonsundersøkelser har vist at tilskuddav vitamin E er assosiert med lavere insidens av koronar hjertesykdom. Tilskudd med vitamin E i en stor randomisertplacebokontrollert undersøkelse førte til en ikke-signifikant reduksjon i dødelighet pga. iskemisk hjertesykdom.Randomiserte undersøkelser med tilstrekkelig antall forsøkspersoner er nødvendig for å teste effekten av vitamin E vedsekundær og primær behandling, og flere slike undersøkelser er allerede i gang.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media