Kan vitamin E forebygge utvikling av koronar hjertesykdom?

Nguyen KN, Landmark K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Oksidering av “low-density”-lipoprotein (LDL) spiller trolig en viktig rolle i utvikling av aterosklerose. Vitamin E (alfatokoferol) er en potent antioksidant som transporteres i LDL. Vitaminet beskytter LDL mot oksidering, og hemmer dermed danning av skumceller og proliferasjon av glatte muskelceller, blant andre effekter. Noen dyreforsøk tydet på at vitamin E kunne forsinke utviklingen av aterosklerotiske lesjoner. Flere observasjonsundersøkelser har vist at tilskudd av vitamin E er assosiert med lavere insidens av koronar hjertesykdom. Tilskudd med vitamin E i en stor randomisert placebokontrollert undersøkelse førte til en ikke-signifikant reduksjon i dødelighet pga. iskemisk hjertesykdom. Randomiserte undersøkelser med tilstrekkelig antall forsøkspersoner er nødvendig for å teste effekten av vitamin E ved sekundær og primær behandling, og flere slike undersøkelser er allerede i gang.

Anbefalte artikler