Hjerneabscess

Harbo H Flinstad Om forfatteren
Artikkel

En vanskelig diagnose?

Sammendrag


Hjerneabscess er en relativt sjelden og ofte vanskelig diagnose å stille. Det er imidlertid viktig at diagnosen stilles raskt, fordi sen diagnostikk kan være livstruende. Ved tidlig behandling har pasienten god prognose. Tre sykehistorier vedrørende solitær hjerneabscess og ett tilfelle av multiple abscesser omtales. De viktigste aspekter ved sykdommen diskuteres.

Hjerneabscess er en viktig differensialdiagnose ved økende symptomer på forhøyet intrakranialt trykk, fokale neurologiske utfall eller krampeanfall. Infeksjonsparametere kan være lavgradige eller fraværende. Cerebral CT viser oftest lavattenuasjon med ringformet kontrastopptak og omkringliggende ødem. Ikke sjelden stilles diagnosen først ved operasjon. Antibiotikabehandling bør gis i minst seks uker, og antiepileptisk medikasjon anbefales.

Anbefalte artikler